لوازم عمومی، اورژانسی و مواد مصرفی پزشکی

خرید وسایل و تجهیزات اورژانس، کمک های اولیه، امداد و نجات

فروش ویژه وسایل و تجهیزات اورژانس، کمک های اولیه، امداد و نجات

خرید وسایل و تجهیزات اورژانس، کمک های اولیه، امداد و نجات

خرید وسایل و تجهیزات اورژانس، کمک های اولیه، امداد و نجات

وسایل و تجهیزات اورژانس، کمک های اولیه، امداد و نجات از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. این تجهیزات و وسایل می‌توانند در شرایط اورژانسی جان‌به‌هنگامی را نجات دهند و در ارائه امداد و کمک به افراد مصدوم مؤثر باشند.

برخی از این تجهیزات و وسایل عبارتند از:

 1. کیت کمک های اولیه: یک کیت کمک های اولیه باید شامل مواد ضدعفونی کننده، ضماده های مختلف، باند ها، مسکن های درد، چسب زخم، قیچی، پانسمان و غیره باشد. این کیت برای درمان آسیب های ریز و درمان نخستین در صورت بروز تصادفات و حوادث مفید است.
 2. دستگاه‌های تنفسی: دستگاه‌های تنفسی مانند ماسک‌های تنفسی و بالن‌های تنفسی در اورژانس‌ها و تصادفات برای راهاندازی تنفس مصدومان بکار می‌روند. این دستگاه‌ها می‌توانند در حفظ عملکرد تنفسی و پشتیبانی تنفسی در شرایط بحرانی مؤثر باشند.
 3. دستگاه‌های AED: AED یا دستگاه اتوماتیک آنفیبولاتور خارجی، برای ارائه تراپی الکتریکی در صورت توقف قلبی ناگهانی استفاده می‌شود. این دستگاه قادر به تشخیص و درمان بی‌قراری قلبی است و می‌تواند در نجات جان افراد باشد.
 4. تجهیزات برقراری مسیر و انتقال: تجهیزاتی مانند نوار برقراری مسیر، تخته کمک، تخته سوار، نقاله و غیره، در تسهیل حرکت و انتقال مصدومان به مراکز درمانی مناسب نقش دارند.
 5. ابزار و تجهیزات برش و خارج کردن: در مواقعی که لازم است به سرعت به مصدوم دسترسی یابید و یا او را از خودرو یا ساختمان‌های آسیب دیده بیرون بیاورید، ابزارهایی مانند خراطی، دستگاه برش، کلیدهای خارج کردن و وسایل دیگر بکار می‌روند.
 6. لوازم انعطاف پذیری: باند های کمپرسیون، فیکساتورها، لوازم انعطاف پذیر و تورنیکها برای انعطاف پذیری و ثابت‌سازی آسیب دیدگان استفاده می‌شوند.
 7. وسایل انتقال آسیب دیدگان: بسترهای نقاله، تخته سوار، وسایل انتقال مخصوص انتقال فرد مصدوم از محل حادثه به محل درمانی استفاده می‌شوند.

همه این وسایل و تجهیزات باید به طور منظم بررسی و نگهداری شوند تا همواره برای استفاده فوری در شرایط اورژانسی آماده باشند. همچنین، آموزش و آگاهی کافی در استفاده از این وسایل و تجهیزات بسیار ضروری است.

وسایل و تجهیزات اورژانس، کمک های اولیه، امداد و نجات بسیار متنوع هستند و هر کدام برای موارد خاصی از اورژانس‌ها و حوادث مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در زیر به برخی از این وسایل و تجهیزات اشاره می‌کنم:

 1. کیت کمک های اولیه: شامل مواد ضدعفونی کننده، ضماده های مختلف، پانسمان ها، باند ها، چسب زخم، قیچی، دستکش‌ها، ماسک رو به رو، الکتروکاردیوگراف (ECG) همراه، دستمال‌های مرطوب و غیره.
 2. دستگاه AED: یک دستگاه اتوماتیک آنفیبولاتور خارجی (AED) برای تشخیص و درمان بی‌قراری قلبی ناگهانی استفاده می‌شود. این دستگاه قادر به ارائه شوک الکتریکی است که ممکن است زندگی فرد را نجات دهد.
 3. وسایل تنفسی: شامل ماسک تنفسی، کیسه تنفسی، تراشه تنفسی، لوله تنفسی و دستگاه‌های تنفسی اضطراری مانند Ambu bag است. این وسایل برای حفظ عملکرد تنفسی و پشتیبانی تنفسی در حالات اورژانسی استفاده می‌شوند.
 4. وسایل انتقال مصدومان: شامل نوار برقراری مسیر، تخته کمک، تخته سوار، نقاله و تخته فلزی است. این وسایل برای انتقال ایمن مصدومان از محل حادثه به محل درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 5. بسترهای انتقال: بسترهای انتقال قابل حمل و قابل تنظیم، مانند بسترهای نقاله، بسترهای فومی، بسترهای پنوماتیک و بسترهای نقاله با پارچه بسته بندی شده، برای انتقال فرد مصدوم به محل درمانی استفاده می‌شوند.
 6. وسایل قطع و خارج کردن: شامل قیچی‌های برش، خراطی، کلیدهای خارج کردن، دستکش‌های مقاوم در برابر برش و آلات دیگری است که برای خروج فرد مصدوم از خودرو یا محیط محدود استفاده می‌شوند.
 7. وسایل نورپردازی و ارتباطات: چراغ‌های قوه، فانوس‌ها، چراغ‌های سوپاپی، چراغ‌های خطر، تجهیزات ارتباطی (رادیو، تلفن همراه و غیره) برای ایجاد نور و برقراری ارتباط در شرایط اورژانس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین، تجهیزات وسایل اورژانس ممکن است بسته به نوع حادثه و محیط متفاوت باشند. ضروری است که افرادی که از این وسایل و تجهیزات استفاده می‌کنند، آموزش‌های مرتبط را دریافت کنند و با روش صحیح استفاده از آنها آشنا شوند.

وسایل و تجهیزات اورژانس از اهمیت بسیار بالایی در ارائه کمک های اولیه، امداد و نجات در شرایط اورژانسی برخوردارند.

این وسایل و تجهیزات در موارد زیر کاربرد دارند:

 1. کمک های اولیه: وسایل و تجهیزات کمک های اولیه مانند کیت های کمک های اولیه، دستکش ها، ماسک های رو به رو، ضماده ها، باند ها، قیچی، مواد ضدعفونی کننده و غیره برای درمان آسیب های ریز و ارائه مراقبت های اولیه در صورت بروز حوادث و تصادفات استفاده می‌شوند.
 2. نجات و امداد: وسایلی مانند وسایل انتقال مصدومان (نوار برقراری مسیر، تخته سوار، نقاله)، بسترهای انتقال (بسترهای نقاله، بسترهای فومی)، وسایل خروج از محیط محدود (قیچی برش، خراطی، کلیدهای خارج کردن) برای نجات و امداد فرد مصدوم و انتقال او به محل درمانی استفاده می‌شوند.
 3. تنفس اضطراری: وسایل تنفسی مانند ماسک تنفسی، کیسه تنفسی و دستگاه های تنفسی اضطراری می‌توانند در حفظ عملکرد تنفسی فرد مصدوم کمک کنند. این وسایل برای راه اندازی تنفس در صورت نیاز به تنفس اصطکاکی یا تنفس مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 4. درمان بی‌قراری قلبی: دستگاه اتوماتیک آنفیبولاتور خارجی (AED) برای تشخیص و درمان بی‌قراری قلبی ناگهانی استفاده می‌شود. این دستگاه قادر به ارائه شوک الکتریکی به قلب است که ممکن است زندگی فرد را نجات دهد.
 5. روشنایی و ارتباطات: وسایل نورپردازی مانند چراغ های قوه و فانوس ها برای ایجاد نور در شرایط تاریکی و محیط های پرخطر استفاده می‌شوند. همچنین، تجهیزات ارتباطی مانند رادیوها و تلفن همراه برای برقراری ارتباط در صورتی که شبکه های ارتباطی معمول قطع شده باشند، استفاده می‌شوند.

وسایل و تجهیزات اورژانس در ارائه کمک به فرد مصدوم، حفظ عملکرد حیاتی و تسهیل نجات و امداد بسیار مؤثر و حیاتی هستند. بنابراین، همواره ضروری است که این وسایل در دسترس قرار داشته باشند و افراد مربوطه به طور منظم آموزش‌های مربوطه را دریافت کنند.

تجهیزات کمک های اولیه از اهمیت بسیار بالایی در ارائه مراقبت های اولیه به فرد مصدوم در مواقع اورژانسی برخوردارند. این تجهیزات به شکل یک کیت یا جعبه حاوی مواد و وسایل مختلف برای ارائه کمک های اولیه استفاده می‌شوند.

برخی از کاربردهای اصلی تجهیزات کمک های اولیه عبارتند از:

 1. پاکسازی و ضدعفونی: از مواد ضدعفونی کننده مثل آنتی‌سپتیک ها و الکل برای تمیز کردن زخم‌ها و سطوح آلوده استفاده می‌شود. این کاربرد به منظور جلوگیری از عفونت و ترمیم سریع زخم مصدوم است.
 2. ضماده‌بندی: وسایل ضماده‌بندی مانند باندهای گازی، ضماده‌های چسبنده و تامپون ها برای تثبیت و محافظت از زخم‌ها استفاده می‌شوند. این کاربرد به منظور محافظت از زخم، کاهش خونریزی و تسهیل فرایند التیام است.
 3. پانسمان: وسایل پانسمان مانند پانسمان‌های چسبنده، پانسمان‌های غیر چسبنده و پانسمان‌های ضد آب برای پوشش دادن به زخم‌ها و جراحات استفاده می‌شوند. این کاربرد به منظور حفظ رطوبت و ایجاد محیط مناسب برای ترمیم زخم است.
 4. قیچی و ابزار برش: قیچی‌ها و ابزارهای برشی مانند قیچی‌های پانسمانی، قیچی‌های ضماده‌بندی و قیچی‌های برش استفاده می‌شوند تا به طور دقیق و ایمن زخم‌ها را تمیز کنند و مواد یا قطعات ملغمه را برش دهند.
 5. ماسک ها و دستکش ها: ماسک ها برای جلوگیری از انتقال عفونت‌ها و ویروس‌ها به دستیاران اورژانس و دستکش ها برای محافظت از دست‌ها در مواجهه با مایعات بدن و مواد آلوده استفاده می‌شوند.

راهنمای خرید وسایل و تجهیزات اورژانس

این تجهیزات و وسایل کمک های اولیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و افرادی که در ارائه کمک های اولیه آموزش دیده‌اند، باید با استفاده صحیح از آنها آشنا باشند. همچنین، تجهیزات کمک های اولیه باید همواره قابل دسترس و در دسترس باشند تا در مواقع اورژانسی بتوان به سرعت و به طور کارآمدی به فرد مصدوم کمک کرد.

تجهیزات و وسایل امداد و نجات از اهمیت بسیار بالایی در مواقع اورژانسی و حوادث وقوع می‌یابند. این تجهیزات و وسایل برای نجات و امداد فرد مصدوم و حفظ امنیت و سلامت افراد در مواقع بحرانی استفاده می‌شوند. برخی از کاربردهای تجهیزات و وسایل امداد و نجات عبارتند از:

 1. ابزارهای قطع و خارج کردن: این ابزارها شامل قیچی‌های برش، قیچی‌های خراطی، کلیدهای خارج کردن و دستکش‌های مقاوم در برابر برش می‌شوند. از این ابزارها برای خروج فرد محبوس در خودرو یا محیط محدود استفاده می‌شود.
 2. وسایل انتقال: وسایلی مانند نقاله، تخته سوار و بسترهای نقاله برای انتقال فرد مصدوم به محل درمانی استفاده می‌شوند. این وسایل طراحی شده‌اند تا فرد مصدوم را در مواقع اورژانسی به صورت ایمن و کارآمد منتقل کنند.
 3. وسایل ترقیه: وسایلی مانند سرنگ‌ها، کیسه‌های بوسیله هوا (AMBU bag) و دستگاه‌های تنفسی اضطراری برای ارائه مراقبت های تنفسی در صورت نیاز به تنفس اصطکاکی یا تنفس مصنوعی استفاده می‌شوند.
 4. وسایل نورپردازی و ارتباطات: چراغ‌های قوه، فانوس‌ها، چراغ‌های سوپاپی و تجهیزات ارتباطی مانند رادیوها و تلفن‌های همراه برای ایجاد نور و برقراری ارتباط در شرایط اورژانسی استفاده می‌شوند.
 5. تجهیزات حفاظت شخصی: این تجهیزات شامل کاپ و شال گردن، عینک‌های ایمنی، دستکش‌های محافظ و سوزن‌های امنیتی است. این تجهیزات برای حفاظت از افرادی که در عملیات نجات و امداد شرکت می‌کنند، استفاده می‌شوند.

تجهیزات و وسایل امداد و نجات برای ارائه کمک سریع و ایمن در مواقع بحرانی بسیار حیاتی هستند. آموزش درست استفاده از این تجهیزات و وسایل و آشنایی کامل با آنها برای تیم های امداد و نجات بسیار مهم است.

مشاوره قبل از خرید تجهیزات و وسایل کمک های اولیه، تجهیزات اورژانس و امداد و نجات که جزو لوازم عمومی اورژانسی و مواد مصرفی پزشکی محسوب میشود، بسیار ضروری است. این مشاوره به شما کمک می‌کند تا تجهیزات مناسب و بهینه را براساس نیازها و شرایط خاص خود انتخاب کنید.

برخی از دلایل لزوم مشاوره قبل از خرید تجهیزات کمک های اولیه، اوژانس و امداد و نجات عبارتند از:

 1. شناسایی نیازها: مشاوره قبل از خرید به شما کمک می‌کند تا نیازهای خود را به طور دقیق شناسایی کنید. این امر شامل شناخت نوع و میزان خطرات موجود در محیط کار یا زندگی، نوع فعالیت‌هایی که در آن مشغول هستید، تعداد افرادی که نیاز به کمک اولیه دارند و سطح آموزش و تجربه شما در حوزه اورژانس و امداد و نجات است.
 2. انتخاب صحیح تجهیزات: با مشاوره متخصصان، می‌توانید تجهیزات و وسایل مناسبی را برای نیازهای خود انتخاب کنید. آنها می‌توانند به شما در انتخاب نوع وسایل، کیفیت و استانداردها، قابلیت‌ها و ویژگی‌های مهم و همچنین راهنمایی در مورد استفاده صحیح و نگهداری این تجهیزات کمک کنند.
 3. به‌روزرسانی و قانونی بودن: مشاوره متخصصان به شما کمک می‌کند تا با قوانین و مقررات مربوط به تجهیزات و وسایل اورژانسی آشنا شوید. آنها می‌توانند به شما درباره مقررات بهداشتی، استانداردها و مجوزهای لازم برای خرید و استفاده از تجهیزات و وسایل کمک های اولیه و اورژانسی راهنمایی کنند.
 4. آموزش و آشنایی: مشاوره قبل از خرید تجهیزات و وسایل امداد و نجات به شما فرصتی می‌دهد تا درباره استفاده صحیح و بهینه از آنها آموزش ببینید. آموزش مهارت‌های کمک های اولیه و استفاده از تجهیزات اورژانسی و امداد و نجات می‌تواند در صحت و سلامتی شما و دیگران تأثیر مهمی داشته باشد.
 5. بهبود عملکرد: با مشاوره از متخصصان، می‌توانید عملکرد خود در مواقع اورژانسی را بهبود بخشید. آنها می‌توانند به شما توصیه های مهمی در مورد روش‌ها و راهکارهای بهینه برای انجام عملیات امداد و نجات، استفاده از تجهیزات و تمرین و آموزش های بیشتر بدهند.

راهنمای خرید تجهیزات امداد و نجات

در کل، مشاوره قبل از خرید تجهیزات و وسایل کمک های اولیه، تجهیزات اورژانس و امداد و نجات به شما کمک می‌کند تا تجهیزات مناسب را انتخاب کرده و به صورت کارآمد و ایمن از آنها استفاده کنید.

جهت مشاوره و خرید وسایل و تجهیزات اورژانس، کمک های اولیه، امداد و نجات خانگی میتوانید با شماره پشتیبانی پرشین طب تماس حاصل فرمایید . ما همواره در پرشین طب آماده پاسخگویی و راهنمایی شما عزیزان در جهت بهترین انتخاب هستیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا